Artikel 1
Krachtens deze wet worden de volgende belastingen geheven:
a. een belasting op leidingwater;
b. een afvalstoffenbelasting;
c. een belasting op kolen;
d. een energiebelasting.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk II
+ Hoofdstuk III. Belasting op leidingwater
+ Hoofdstuk IV. Afvalstoffenbelasting
+ Hoofdstuk V. Kolenbelasting
+ Hoofdstuk VI. Energiebelasting
+ Hoofdstuk VII
+ Hoofdstuk VIII
+ Hoofdstuk IX. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk X. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht