Artikel 6
Als houder wordt aangemerkt:
a. van een motorrijtuig dat in het kentekenregister, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Wegenverkeerswet 1994, is ingeschreven op basis van de Wegenverkeerswet 1994 , degene op wiens naam het motorrijtuig is gesteld;
b. van een motorrijtuig dat niet in het kentekenregister, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Wegenverkeerswet 1994, is ingeschreven, degene die het motorrijtuig feitelijk ter beschikking heeft;
c. van een in het buitenland geregistreerd motorrijtuig, degene die het motorrijtuig in Nederland feitelijk ter beschikking heeft.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Goedkeuring verdrag
+ Hoofdstuk II. Inleidende bepalingen
- Hoofdstuk III. Belastingplichtige
+ Hoofdstuk IV. Wijze van heffing en tarief
+ Hoofdstuk V
+ Hoofdstuk VI. Boetebepaling
+ Hoofdstuk VII. Overige regelingen
+ Hoofdstuk VIII. Aanvullende bepalingen
+ Hoofdstuk IX. Bijzondere bepalingen
+ Hoofdstuk X. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken