1.
Onze Minister kan regels stellen met betrekking tot de afgifte van bestanddelen van materialen en voorwerpen die:
een gevaar voor de gezondheid van de mens kunnen opleveren;
tot een onaanvaardbare wijziging in de samenstelling van de levensmiddelen kunnen leiden; of
tot een aantasting van de organoleptische eigenschappen ervan kunnen leiden.
2.
Voor de beoordeling of de waren, als bedoeld in dit besluit, voldoen aan de bij of krachtens dit besluit gestelde eisen moet worden gebruik gemaakt van de ter zake door Onze Minister vastgestelde onderzoekingsmethoden.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 6a
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht