Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2018. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 3a Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen

Uitgebreide informatie
1.
De vermelding bereid zonder gentechniek wordt uitsluitend gebezigd voor eet- of drinkwaren die:
a. niet bestaan uit of zijn afgeleid van genetisch gemodificeerde organismen;
b. niet bereid zijn met behulp van stoffen die:
bestaan uit of zijn afgeleid van genetisch gemodificeerde organismen; of
zijn geproduceerd met gebruikmaking van technische proceshulpstoffen die zijn verkregen uit genetisch gemodificeerde organisme; en
c. niet afkomstig zijn van dieren die: gevoederd zijn met genetisch gemodificeerd diervoeder of met diervoeder dat genetisch gemodificeerde additieven bevat; of medicijnen toegediend hebben gekregen die zijn geproduceerd met behulp van moderne biotechnologie, tenzij vergelijkbare medicijnen met een zelfde werking niet beschikbaar zijn; en die geen sporen van genetisch gemodificeerd desoxyribonucleïnezuur (DNA) bevatten tenzij dat onbedoeld en onvermijdelijk is.
2.
De verhandelaar van een in het eerste lid bedoelde eet- of drinkwaar beschikt over documenten waaruit blijkt dat die waar voldoet aan het eerste lid, en stelt die documenten desgevraagd ter beschikking van de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Warenwet gestelde voorschriften.
3.
Onverminderd het eerste lid worden bij eet- of drinkwaren geen vermeldingen gebezigd waaruit blijkt dat de desbetreffende waar:
a. bereid is zonder gentechniek; of
b. geen voedingsmiddel of voedselingrediënt is zoals bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder c, van verordening (EG) 258/97.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 3a
Artikel 4
Artikel 5
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht