Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2018. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 3 Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen

Uitgebreide informatie
1.
Een verzoek als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van verordening (EG) 258/97, wordt ingediend bij Onze Minister.
2.
De aanvrager, bedoeld in artikel 4, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van verordening (EG) 258/97, is aan Onze Minister een retributie verschuldigd voor het opstellen van:
a. het advies, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van verordening (EG) 258/97;
b. het verslag, bedoeld in artikel 6, derde lid, van verordening (EG) 258/97.
3.
De tarieven van de retributies, bedoeld in het tweede lid, worden vastgesteld bij regeling van Onze Minister.
4.
De bevoegde instantie, bedoeld in hoofdstuk II van verordening (EG) 1829/2003, is Onze Minister.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 3a
Artikel 4
Artikel 5
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht