De Staatssecretaris van Financiën,
IV.
Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 oktober 1991, dat dit besluit bekend zal worden gemaakt door plaatsing in de Nederlandse Staatscourant en dat de bij dit besluit behorende bijlagen bekend zullen worden gemaakt door terinzagelegging op het Ministerie van Financiën, directie Personeel en Organisatie van de Belastingdienst, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid en Juridische Aangelegenheden.
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht