De Staatssecretaris van Financiën,
III.
De onder I en II genoemde bijlagen op te nemen in onderscheidenlijk het Belastingdienstboekwerk Reglement Personeelsvoorschriften Belastingdienst en het Belastingdienstboekwerk Handboek Beheersaangelegenbeden Personeelsvoorschriften Belastingdienst.
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht