De Staatssecretaris van Financiën,
II.
Vast te stellen het als bijlage II bij dit besluit behorende Handboek Beheersaangelegenheden Personeelsvoorschriften Belastingdienst.
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht