1.
Indien de vervolgde hoger beroepsonderwijs dan wet wetenschappelijk onderwijs heeft voltooid, wordt op de grondslag vastgesteld naar het inkomen dat deze, gezien de aard van het onderwijs en de gekozen studierichting, uit arbeid in beroep en/of functie zou hebben verdiend.
2.
Indien de vervolgde het in het eerste lid bedoelde onderwijs niet heeft kunnen voltooien, kan de grondslag, gezien de aard en de duur van het onderwijs en de gekozen studierichting, en mede gezien zijn leeftijd, verworven bekwaamheid en persoonlijke instelling ten tijde van de aanvraag, worden vastgesteld als ware dit voltooid.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht