Artikel 3
De grondslag wordt, indien sprake is van lager of middelbaar beroepsonderwijs dan wel van algemeen voortgezet of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, vastgesteld naar het inkomen dat de vervolgde bij voltooiing van vorenvermeld onderwijs uit arbeid in een met de opleiding overeenstemmend beroep en/of functie zou hebben verdiend.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht