Artikel 2
Indien de vervolgde geen onderwijs heeft kunnen volgen of het onderwijs beperkt is gebleven tot basisonderwijs, wordt de grondslag vastgesteld op de bedragen onderscheidenlijk genoemd in artikel 8, zevende lid, onder a, en in artikel 8, achtste lid, onder a, van de wet, tenzij de leeftijd van de vervolgde, zijn verworven bekwaamheid en zijn persoonlijke instelling ten tijde van de aanvraag duidelijke redenen vormen om daarvan af te wijken.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht