Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de wet:
de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 (Stb. 1972, 669);
b. grondslag:
de grondslag, bedoeld in artikel 8, zesde lid, van de wet.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht