Wie voert uit
De uitvoering van de wachtgeldvutmaatregel en de wachtgeldvutgarantie vindt voor de hiervoor vermelde categorieën van ambtenaren plaats door de hieronder vermelde organisaties in de daarna vermelde gevallen.
– de Stichting USZO, indien het gaat om de periode gedurende welke de ambtenaar een wachtgelduitkering heeft en niet voldoet aan de voor een FPU uitkering gestelde voorwaarden.
Het voorgaande houdt in dat ambtenaren aan de wachtgeldvutgarantie is toegezegd in de periode vanaf 1 oktober 1995, bij het bereiken van de leeftijd van 61 jaar Hierna zal worden aangegeven wat een en ander verder voor betrokkenen betekent.
– de Stichting Pensioenfonds ABP, indien het gaat om een ambtenaar met aanspraak op een FPU-uitkering.
Het voorgaande houdt in dat de ambtenaar aan wie de wachtgeldvutmaatregel is toegezegd - eventueel in combinatie met de wachtgeldvutgarantie - vanaf het bereiken van de leeftijd van 61 jaar, een FPU uitkering wordt toegekend die materieel gelijk is aan een VUT-uitkering. Hierna zal worden aangegeven wat een en ander verder voor betrokkenen betekent.
Inhoudsopgave
Inleiding
Betekenis wachtgeldvutmaatregel en wachtgeldvutgarantie
Analyse van de doelgroep
1. Categorie 1
2. Categorie 2
3. Categorie 3
Wie voert uit
a. Wachtgeld als basis voor de uitvoering van de wachtgeldvutmaatregel en wachtgeldvutgarantie
1. Het bruto wachtgeld
2. Anticumulatieregeling
3. Inhouding werknemers- en werkgeversdeel pensioenpremie
Opbouw pensioenaanspraken
5. De netto wachtgeld-uitkering
6. Tegemoetkoming in de ziektekosten
b. De FPU-uitkering als basis voor de uitvoering van de wachtgeldvutmaatregel en -garantie
1. berekeningsbasis
2. indexering berekeningsbasis
3. bruto uitkering
4. anticumulatie inkomsten
5. Inhouding pensioenpremie
6. opbouw pensioenaanspraken
Grondslag, financiering en verantwoordinginformatie
Ad. Grondslag van de uitvoering
Ad. Programma-uitgaven
Ad. Uitvoeringskosten
Ad. Verantwoordingsinformatie
Datum ingang
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht