Inleiding
Bij mijn circulaire van 7 april 1995, nummer AD95/U289 informeerde ik U onder andere over de toepassing van de wachtgeldvutmaatregel en de wachtgeldvutgarantie gedurende de periode tussen 1 april 1995 en 1 januari 1996 en voor wat een aantal met name genoemde reorganisaties (Stb. 1996, 431) betreft, gedurende de periode tussen 1 april 1995 en 1 januari 1997.
Zoals U bekend is, is de VUT-regeling per 1 april 1997 vervangen door een regeling van flexibel pensioen en uittreden (FPU). Om die reden is het vanaf 1 april 1997 voor ambtenaren die de wachtgeldvutmaatregel of de wachtgeldvutgarantie is toegezegd, niet meer mogelijk om de VUT-regeling in te stromen. In plaats daarvan ontvangen zij - zodra zij voldoen aan de gestelde criteria voor een VUT-uitkering 1 een FPU-uitkering. Ambtenaren die reeds voor 1 april 1997 de VUT-regeling zijn ingestroomd blijven aanspraak maken op een VUT-uitkering.
Middels deze circulaire informeer ik U thans over de uitvoering van de wachtgeldvutmaatregel en de wachtgeldvutgarantie vanaf 1 april 1997.
Inhoudsopgave
Inleiding
Betekenis wachtgeldvutmaatregel en wachtgeldvutgarantie
Analyse van de doelgroep
1. Categorie 1
2. Categorie 2
3. Categorie 3
Wie voert uit
a. Wachtgeld als basis voor de uitvoering van de wachtgeldvutmaatregel en wachtgeldvutgarantie
1. Het bruto wachtgeld
2. Anticumulatieregeling
3. Inhouding werknemers- en werkgeversdeel pensioenpremie
Opbouw pensioenaanspraken
5. De netto wachtgeld-uitkering
6. Tegemoetkoming in de ziektekosten
b. De FPU-uitkering als basis voor de uitvoering van de wachtgeldvutmaatregel en -garantie
1. berekeningsbasis
2. indexering berekeningsbasis
3. bruto uitkering
4. anticumulatie inkomsten
5. Inhouding pensioenpremie
6. opbouw pensioenaanspraken
Grondslag, financiering en verantwoordinginformatie
Ad. Grondslag van de uitvoering
Ad. Programma-uitgaven
Ad. Uitvoeringskosten
Ad. Verantwoordingsinformatie
Datum ingang
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht