Datum ingang
De Stichting USZO en de Stichting Pensioenfonds ABP zullen de wachtgeldvutmaatregel en de wachtgeldvutgarantie zoals in deze circulaire verwoord, uitvoeren ingaande 1 januari 1998. Aangezien er reeds met ingang van 1 april 1997 aanspraken kunnen zijn ontstaan op basis van de wachtgeldvutmaatregel en de wachtgeldvutgarantie, zal aan de uitvoering door de Stichting USZO en de Stichting Pensioenfonds ABP terugwerkende kracht worden verleend uiterlijk tot en met 1 april 1997.
De van Binnenlandse Zaken ,
Minister
voor deze,
de
directeur-generaal Management en Personeelsbeleid
Inhoudsopgave
Inleiding
Betekenis wachtgeldvutmaatregel en wachtgeldvutgarantie
Analyse van de doelgroep
1. Categorie 1
2. Categorie 2
3. Categorie 3
Wie voert uit
a. Wachtgeld als basis voor de uitvoering van de wachtgeldvutmaatregel en wachtgeldvutgarantie
1. Het bruto wachtgeld
2. Anticumulatieregeling
3. Inhouding werknemers- en werkgeversdeel pensioenpremie
Opbouw pensioenaanspraken
5. De netto wachtgeld-uitkering
6. Tegemoetkoming in de ziektekosten
b. De FPU-uitkering als basis voor de uitvoering van de wachtgeldvutmaatregel en -garantie
1. berekeningsbasis
2. indexering berekeningsbasis
3. bruto uitkering
4. anticumulatie inkomsten
5. Inhouding pensioenpremie
6. opbouw pensioenaanspraken
Grondslag, financiering en verantwoordinginformatie
Ad. Grondslag van de uitvoering
Ad. Programma-uitgaven
Ad. Uitvoeringskosten
Ad. Verantwoordingsinformatie
Datum ingang
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht