Ad. Grondslag van de uitvoering
De grondslag voor de uitvoering door de Stichting USZO wordt gevormd door de uitvoeringsoverenkomst ontslaguitkeringsregelingen sector Rijk. In de uitvoering en de financiering van de wachtgeldvutmaatregel en de wachtgeldvutgarantie door de Stichting USZO is in het Jaarplan 1997 en 1998 reeds voorzien.
De grondslag voor de uitvoering door de Stichting Pensioenfonds ABP zal worden neergelegd in een te sluiten overeenkomst tussen de sector Rijk en de Stichting Pensioenfonds ABP of het VUT-fonds. In deze overeenkomst zal tevens een afspraak moeten worden gemaakt met betrekking tot de financiering van de uitvoeringskosten. Deze overeenkomst zal eind 1997 worden aangegaan.
Inhoudsopgave
Inleiding
Betekenis wachtgeldvutmaatregel en wachtgeldvutgarantie
Analyse van de doelgroep
1. Categorie 1
2. Categorie 2
3. Categorie 3
Wie voert uit
a. Wachtgeld als basis voor de uitvoering van de wachtgeldvutmaatregel en wachtgeldvutgarantie
1. Het bruto wachtgeld
2. Anticumulatieregeling
3. Inhouding werknemers- en werkgeversdeel pensioenpremie
Opbouw pensioenaanspraken
5. De netto wachtgeld-uitkering
6. Tegemoetkoming in de ziektekosten
b. De FPU-uitkering als basis voor de uitvoering van de wachtgeldvutmaatregel en -garantie
1. berekeningsbasis
2. indexering berekeningsbasis
3. bruto uitkering
4. anticumulatie inkomsten
5. Inhouding pensioenpremie
6. opbouw pensioenaanspraken
Grondslag, financiering en verantwoordinginformatie
Ad. Grondslag van de uitvoering
Ad. Programma-uitgaven
Ad. Uitvoeringskosten
Ad. Verantwoordingsinformatie
Datum ingang
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht