a. Wachtgeld als basis voor de uitvoering van de wachtgeldvutmaatregel en wachtgeldvutgarantie
De Stichting USZO is met de uitvoering van de wachtgeldvutmaatregel en de wachtgeldvutgarantie belast zolang betrokken ambtenaren een wachtgelduitkering ontvangen. Voor de goede orde vermeld ik dat ambtenaren die behoren tot de categorie 2 geen aanvulling op het wachtgeld wordt toegekend.
Voor ambtenaren die behoren tot de categorie 3 levert het wachtgeld ten opzicht van een VUT-uitkering de hiernavolgende – te compenseren – verschillen op:
Onderwerp materieel verschillen wachtgeld t.o.v. VUT-regeling
1. bruto uitkering 80, 75 of 70% 80 of 75%
2. Anticumulatie neveninkomsten Korting van het wachtgeld indien de neveninkomsten tesamen met het wachtgeld de bezoldiging overschrijden Algehele korting op de VUT-uitkering tot ten hoogste de gehele VUT-uitkering
3. inhouding pensioenpremie Bij ontslag vóór 1 april 1997 – Inhouding pensioenpremie (50%) Bij ontslag op of na 1 april 1997 – tot 62 jaar inhouding pensioenpremie. – tussen 62 en 65 geen inhouding pensioenpremie Inhouding pensioenpremie (50%)
4. opbouw pensioenaanspraken Bij ontslag vóór 1 april 1997 Gehele periode is voor 50% voor pensioen geldig Bij ontslag op of na 1 april 1997 – tot 62 jaar telt de wachtgeldtijd voor de helft mee als pensioengeldige tijd – vanaf 62 jaar geen pensioen geldige tijd – Gehele periode is voor 50% voor pensioen geldig
5. netto uitkering inhouding pseudo premie geen inhouding pseudo premies
6. tegemoetkoming ziektekosten geen Tegemoetkoming in de ziektekosten op basis van BTZR

Ten aanzien van de verschillen bedoeld onder 1 tot en met 6, zal de Stichting USZO het navolgende uitvoeren.
Inhoudsopgave
Inleiding
Betekenis wachtgeldvutmaatregel en wachtgeldvutgarantie
Analyse van de doelgroep
1. Categorie 1
2. Categorie 2
3. Categorie 3
Wie voert uit
a. Wachtgeld als basis voor de uitvoering van de wachtgeldvutmaatregel en wachtgeldvutgarantie
1. Het bruto wachtgeld
2. Anticumulatieregeling
3. Inhouding werknemers- en werkgeversdeel pensioenpremie
Opbouw pensioenaanspraken
5. De netto wachtgeld-uitkering
6. Tegemoetkoming in de ziektekosten
b. De FPU-uitkering als basis voor de uitvoering van de wachtgeldvutmaatregel en -garantie
1. berekeningsbasis
2. indexering berekeningsbasis
3. bruto uitkering
4. anticumulatie inkomsten
5. Inhouding pensioenpremie
6. opbouw pensioenaanspraken
Grondslag, financiering en verantwoordinginformatie
Ad. Grondslag van de uitvoering
Ad. Programma-uitgaven
Ad. Uitvoeringskosten
Ad. Verantwoordingsinformatie
Datum ingang
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht