1. Categorie 1
Ambtenaren aan wie – in de periode van 1 juli 1987 tot en met 30 september 1995 – de wachtgeldvutmaatregel in combinatie met de wachtgeldvutgarantie is toegezegd. In deze categorie zijn er ambtenaren die op grond van de toezeggingen materieel aanspraak kunnen maken op:
a. een VUT-uitkering bij het bereiken van de leeftijd van 61 jaar tegen een uitkeringspercentage van 80% (ontslag vanaf 1 april 1992 en voor 1 mei 1993);
Inhoudsopgave
Inleiding
Betekenis wachtgeldvutmaatregel en wachtgeldvutgarantie
Analyse van de doelgroep
1. Categorie 1
2. Categorie 2
3. Categorie 3
Wie voert uit
a. Wachtgeld als basis voor de uitvoering van de wachtgeldvutmaatregel en wachtgeldvutgarantie
1. Het bruto wachtgeld
2. Anticumulatieregeling
3. Inhouding werknemers- en werkgeversdeel pensioenpremie
Opbouw pensioenaanspraken
5. De netto wachtgeld-uitkering
6. Tegemoetkoming in de ziektekosten
b. De FPU-uitkering als basis voor de uitvoering van de wachtgeldvutmaatregel en -garantie
1. berekeningsbasis
2. indexering berekeningsbasis
3. bruto uitkering
4. anticumulatie inkomsten
5. Inhouding pensioenpremie
6. opbouw pensioenaanspraken
Grondslag, financiering en verantwoordinginformatie
Ad. Grondslag van de uitvoering
Ad. Programma-uitgaven
Ad. Uitvoeringskosten
Ad. Verantwoordingsinformatie
Datum ingang
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht