Artikel II. Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies
De Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 december 1992, nr. SZ/FEBO/92/1452, houdende vaststelling van de premiepercentages AOW, AWW en AAW en het fictieve premiepercentage AAW per 1 januari 1993 (Stcrt. 251) wordt ingetrokken.
Inhoudsopgave
- § 1. Intrekking regelingen
+ § 2. Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht