Let op. Deze wet is vervallen op 20 augustus 2014. U leest nu de tekst die gold op 19 augustus 2014.

Subsidieregeling sterktes in innovatie

Uitgebreide informatie
Artikel 11.1
Het formulier voor het indienen van een aanvraag voor:
a. subsidie voor projecten op grond van deze regeling, met uitzondering van de hoofdstukken 1a, 1b, 1c en 10e, is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 11.1 ;
b. subsidievaststelling voor projecten op grond van deze regeling, met uitzondering van de hoofdstukken 1a en 10e, is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 11.2 ;
c. een vooraanmelding als bedoeld in artikel 3.4 is opgenomen in bijlage 11.3 ;
d. subsidie voor een Innovatieve scheepsbouw project is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 11.4 ;
e. subsidievaststelling voor een Innovatieve scheepsbouw project is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 11.5 .
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 1a. Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI-toeslag)
+ Hoofdstuk 1b. TKI MKB-versterking
+ Hoofdstuk 1c. MKB innovatiestimulering topsectoren
+ Hoofdstuk 2. Internationaal innoveren
+ Hoofdstuk 3. IOP’s
+ Hoofdstuk 4. Life Sciences & Health
+ Hoofdstuk 5. Food & Nutrition Delta
+ Hoofdstuk 6. HTAS-innovatieprojecten
+ Hoofdstuk 7. InnoWATOR
+ Hoofdstuk 8. Maritiem
+ Hoofdstuk 9. Point-One
+ Hoofdstuk 10. Polymeren
+ Hoofdstuk 10a. HighTech Topprojecten
+ Hoofdstuk 10b. Kenniswerkers
+ Hoofdstuk 10c. Civiele vliegtuigontwikkeling
+ Hoofdstuk 10d. Technologische topinstituten
+ Hoofdstuk 10e. Innovatieve scheepsbouw
+ Hoofdstuk 10f. Prekwalificatie ESA-programma’s
+ Hoofdstuk 10g. Strategisch onderzoeksprogramma vliegtuigontwikkeling
+ Hoofdstuk 10h. Service innovaion & ICT
- Hoofdstuk 11. Formulieren
+ Hoofdstuk 12. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht