1.
Het is verboden te varen met een schip of samenstel dat de hieronder vermelde grootst toegelaten afmetingen en diepgang, uitgaande van een waterstand in het kanaal van Normaal Amsterdams Peil + 2,13 meter in zoet water, overschrijdt:
a. voor zeeschepen:
lengte: 265 meter
breedte: 34 meter
diepgang:
1┬░ 12,50 meter in opvaart
2┬░. 12,30 meter in afvaart;
b. voor binnenschepen en gekoppelde samenstellen:
lengte: 140,00 meter
breedte: 23,00 meter
diepgang: 4,30 meter wat de Oostsluis betreft;
c. voor duwstellen:
lengte: 200 meter
breedte: 23 meter
diepgang: 4,30 meter wat de Oostsluis betreft;
d. diepgang op de toeleidings- en zijkanalen:
1. toeleidingskanaal naar de Middensluis: 7,25 meter
2. toeleidingskanaal naar de Oostsluis: 4,30 meter
3. Axelse Vlakte te Sluiskil: 9,00 meter
4. Zijkanaal F (naar Passluis): 2,60 meter
5. Zijkanaal G (naar Sas van Gent): 5,00 meter.
2.
De bevoegde autoriteit kan vrijstelling of ontheffing verlenen van de in het eerste lid vermelde grootst toegelaten afmetingen en diepgang.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Voorschriften betreffende de vaart
+ Hoofdstuk 3. Lichten en dagmerken
+ Hoofdstuk 4. Geluids- en lichtseinen
- Hoofdstuk 5. Diverse bepalingen
+ Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht