6.
In afwijking van het vijfde lid wordt een verklaring van geschiktheid zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken nadat een geneeskundig verslag volgens door het CBR vastgesteld model is overgelegd, geregistreerd, indien:
d. blijkens een aantekening in het rijbewijzenregister naar het oordeel van het CBR de registratie van een dergelijke verklaring noodzakelijk is op grond van bij het CBR bekend zijnde gegevens met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de aanvrager.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Aanvraag van rijbewijzen
+ Hoofdstuk III. Verklaringen van rijvaardigheid
- Hoofdstuk IV. Verklaringen van geschiktheid
+ Hoofdstuk V. Afgifte van rijbewijzen
+ Hoofdstuk VI. Maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid
+ Hoofdstuk VII. Registratie van gegevens met betrekking tot rijbewijzen
+ Hoofdstuk VIIa. Verklaringen van vakbekwaamheid en verklaringen van nascholing voor bestuurders goederen- en personenvervoer over de weg
+ Hoofdstuk VIII
+ Hoofdstuk VIIIa
+ Hoofdstuk VIIIb
+ Hoofdstuk IX. Overgangsbepalingen
+ Hoofdstuk X. Strafbepaling
+ Hoofdstuk XI. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht