Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.

Artikel 10.05 Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995

Uitgebreide informatie
1.
Aan boord van vaartuigen moeten ten minste drie reddingsboeien overeenkomstig de Europese norm EN 14 144 : 2002 aanwezig zijn. Zij moeten zich in gebruiksklare toestand op vaste en daarvoor geschikte plaatsen aan dek bevinden en mogen niet zijn vastgemaakt aan de houders. Ten minste één reddingsboei moet zich in de onmiddellijke nabijheid van het stuurhuis bevinden en deze moet zijn voorzien van een automatisch ontbrandend licht, gevoed door batterijen, dat in het water niet kan uitgaan.
2.
Aan boord van vaartuigen moet zich voor ieder zich regelmatig aan boord bevindend persoon een voor hem persoonlijk geschikt, automatisch opblaasbaar reddingsvest, dat voldoet aan de Europese norm EN 395 : 1998, of EN 396 : 1998, onder handbereik bevinden. Voor kinderen zijn ook harde reddingsvesten, die aan deze normen voldoen, toegelaten.
3.
Zwemvesten moeten zijn getest overeenkomstig de indicaties van de fabrikant.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Procedure
+ Hoofdstuk 3. Scheepsbouwkundige eisen
+ Hoofdstuk 4. Veiligheidsafstand, vrijboord en diepgangsschalen
+ Hoofdstuk 5. Manoeuvreereigenschappen
+ Hoofdstuk 6. Stuurinrichtingen
+ Hoofdstuk 7. Stuurhuis
+ Hoofdstuk 8. Werktuigbouwkundige eisen
+ Hoofdstuk 8A. Uitstoot van schadelijke gassen en luchtverontreinigende deeltjes door dieselmotoren
+ Hoofdstuk 9. Elektrische installaties
- Hoofdstuk 10. Uitrusting
+ Hoofdstuk 11. Veiligheid op de werkplek
+ Hoofdstuk 12. Verblijven
+ Hoofdstuk 13. Verwarmings-, kook- en koelinstallaties die werken op brandstoffen
+ Hoofdstuk 14. Vloeibaargasinstallaties voor huishoudelijk gebruik
+ Hoofdstuk 15. Bijzondere bepalingen voor passagiersschepen
+ Hoofdstuk 16. Bijzondere bepalingen voor vaartuigen die zijn bestemd om deel uit te maken van een duwstel, een sleep of een gekoppeld samenstel
+ Hoofdstuk 17. Bijzondere bepalingen voor drijvende werktuigen
+ Hoofdstuk 18. Bijzondere bepalingen voor schepen bestemd voor bouwwerkzaamheden
+ Hoofdstuk 19. Bijzondere bepalingen voor kanaalspitsen
+ Hoofdstuk 20. Bijzondere bepalingen voor zeeschepen
+ Hoofdstuk 21. Bijzondere bepalingen voor pleziervaartuigen
+ Hoofdstuk 22. Stabiliteit van schepen die containers vervoeren
+ Hoofdstuk 22b. Bijzondere bepalingen voor snelle schepen
+ Hoofdstuk 23. Bemanning
+ Hoofdstuk 24. Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht