Artikel 5
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.
Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht