Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. regionale instelling voor beschermd wonen: een instelling die zorg verleent als bedoeld in artikel 20c van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering;
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht