Artikel 2.1
De zorgprofielen, bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, van het Besluit, zijn opgenomen in bijlage A bij deze regeling.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. De inhoud van de verzekering
+ Hoofdstuk 3. De indicatiebesluiten
+ Hoofdstuk 4. Eigen bijdragen
+ Hoofdstuk 5. Leveringsvormen
+ Hoofdstuk 6. Organisatie en verantwoording van de langdurige zorg
+ Hoofdstuk 7. Informatiebepalingen
+ Hoofdstuk 8. Financiële bepalingen
+ Hoofdstuk 9. Tijdelijk en overgangsrecht, burgerlijk recht
+ Hoofdstuk 10. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht