2.
De bijzondere bekostiging bestaat uit het bedrag zoals dat op grond van artikel 8 van de Regeling bekostiging personeel PO BES 2011–2012 is vastgesteld voor het schooljaar 2011–2012, vermeerderd met 20,3% van dit bedrag.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Vaststelling bedragen
Artikel 3. Aanvullende bekostiging schoolleiding
Artikel 4. Vaststelling aanvullende bekostiging (zeer) kleine scholen
Artikel 5. Aanvullende bekostiging voor zorg voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte
Artikel 6. Aanvullende bekostiging voor de bestrijding van onderwijsachterstanden
Artikel 7. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid
Artikel 8. Bijzondere bekostiging in verband met harmonisatie salarisschalen
Artikel 9. Bijzondere bekostiging: het overgangsbudget
Artikel 10. Betaalritme
Artikel 11. Inwerkingtreding
Artikel 12. Citeertitel
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht