Artikel 35c lid 1 m Provinciewet

Uitgebreide informatie
1.
Een gedeputeerde is niet tevens:
m. lid van de rekenkamer van een in de betrokken provincie gelegen gemeente;
Inhoudsopgave
+ Titel I. Begripsbepalingen
- Titel II. De inrichting en samenstelling van het provinciebestuur
+ Titel III. De bevoegdheid van het provinciebestuur
+ Titel IV. De financiën van de provincie
+ Titel V. Aanvullende bepalingen inzake het toezicht op het provinciebestuur
+ Titel VI
+ Titel VII. Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht