Let op. Deze wet is vervallen op 4 maart 2005. U leest nu de tekst die gold op 3 maart 2005.

Artikel 15 Organisatieregeling beheer gerechten en landelijke diensten

Uitgebreide informatie
1.
Het Algemeen secretariaat zittende magistratuur (ASZM) is gevestigd te Den Haag.
2.
Het ASZM heeft tot taak de secretariële en beleidsmatige ondersteuning aan:
a. de vergadering van presidenten van de appèlcolleges;
b. de vergadering van de rechtbankpresidenten;
c. de vergadering van de coördinerend kantonrechters;
d. commissies en werkgroepen, die zijn ingesteld door de vergaderingen, bedoeld onder a, b en c;
e. het overleg van de functionele autoriteiten van de rechterlijke colleges met het Ministerie van Justitie.
3.
Aan het hoofd van het ASZM staat een secretaris, die ondergeschikt is aan de directeur beheer bij het gerechtshof te Den Haag. De directeur beheer bij het gerechtshof te Den Haag is in deze direct ondergeschikt aan de directeur rechtspleging.
4.
De secretaris is belast met de dagelijkse leiding van het ASZM.
5.
De directeur beheer gerechtshof te Den Haag maakt schriftelijk afspraken met de directeur arrondissementale stafdienst in het arrondissement Den Haag over de door de arrondissementale stafdienst te verlenen facilitaire ondersteuning ten behoeve van het ASZM.
6.
De directeur beheer gerechtshof te Den Haag maakt schriftelijke afspraken met de directeur rechtspleging over de ter beschikking te stellen middelen en het leveren van de daaraan te koppelen prestaties van het ASZM.
Inhoudsopgave
+ § 1. Structuur
+ § 2. Beheer bij de rechterlijke colleges
+ § 3. De arrondissementale stafdiensten
- § 4. Landelijke diensten, organen of instellingen
+ § 5. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht