Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2005.

Ongeoorloofde afwezigheid uit inrichtingen

Uitgebreide informatie
Ongeoorloofde afwezigheid uit inrichtingen Circulaire aan: - de directeuren van de penitentiaire inrichtingen en diensten - de hoofden van inrichtingen voor verpleging van ter beschikking gestelden - de directeuren van de justitiële jeugdinrichtingen
De circulaire van 1 juli 1993, onder nr. 366482/93/DJ inzake Ongeoorloofde afwezigheid uit inrichtingen trad bij gelijke datum in werking. Bij circulaire van 1 juli 1997 is de geldigheidsduur van deze circulaire verlengd tot 1 juli 2001.
Ik acht het noodzakelijk dat de regeling zoals neergelegd als in de bedoelde circulaire van 1 juli 1993 haar geldigheid behoudt. Daarom wordt hierbij de geldigheidsduur van die circulaire met vier jaar verlengd tot 1 juli 2005.
De van Justitie ,
Minister
Namens deze,
Het
hoofd van de Dienst Justitiële Inrichtingen
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht