Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2018. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 4 lid 1 c Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten

Uitgebreide informatie
1.
De op grond van het bepaalde in artikel 3, eerste lid, te sluiten verzekering voor de beroepsaansprakelijkheid van een accountantskantoor en van de daarbij werkzame of daaraan verbonden medewerkers en andere personen voldoet ten minste aan de volgende eisen:
c. het verzekerd bedrag per aanspraak bedraagt:
bij een jaaromzet tot € 500.000, ten minste € 300.000;
bij een jaaromzet van € 500.000 tot € 1.000.000, ten minste € 500.000;
bij een jaaromzet van € 1.000.000 tot € 2.500.000, ten minste € 1.250.000;
bij een jaaromzet van € 2.500.000 of meer, ten minste € 3.000.000;
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Definities en reikwijdte
- Hoofdstuk 2. Interne beheersing van het accountantskantoor ter zake van aan assurance verwante opdrachten
+ Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht