Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 4a lid 2 Kwaliteitswet zorginstellingen

Uitgebreide informatie
2.
Onder calamiteit wordt verstaan een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt of cliënt van de instelling heeft geleid.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepaling
- Hoofdstuk II. Eisen
+ Hoofdstuk III. Toezicht
+ Hoofdstuk IV. Handhaving
+ Hoofdstuk V. Sancties
+ Hoofdstuk VI. Overige bepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht