Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Definities
- Hoofdstuk 2. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk 3. Overgangsrecht
+ Hoofdstuk 4. Overige en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken