7
De bepalingen van artikel 6 zijn van overeenkomstige toepassing op al degenen die aan de werkzaamheden van de raad deelnemen op grond van het bepaalde in artikel 4 en artikel 9 van deze beschikking.
Inhoudsopgave
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht