5
De leden van de raad worden door de Minister van Defensie benoemd voor een periode van twee jaar. Zij zijn terstond opnieuw benoembaar.
Inhoudsopgave
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht