4
De raad is bevoegd werkgroepen in te stellen voor het bestuderen van bepaalde onderwerpen. In deze werkgroepen kunnen ook ambtelijke en niet-ambtelijke deskundigen die geen lid zijn van de raad als adviseurs worden opgenomen. De raad is bevoegd bepaalde studies te doen verrichten door daarvoor geƫigende instituten of instellingen. Alvorens daartoe over te gaan pleegt de raad overleg met de Minister van Defensie. Deze pleegt hierover in voorkomend geval overleg met de betrokken minister.
Inhoudsopgave
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht