1
Ingesteld wordt met ingang van 20 mei 1975 de Adviesraad Defensie Aangelegenheden (A.D.A.), hierna te noemen: de raad.
Inhoudsopgave
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht