Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2003. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2003.

Huurwet

Uitgebreide informatie
Artikel 29
De toepasselijkheid van de bepalingen van deze wet kan niet bij overeenkomst worden uitgesloten of beperkt.
Artikel 30
De navolgende voorschriften vervallen:
a. het Huurbeschermingsbesluit 1941 ( Verordeningenblad 1941, No. 81);
b. het Huurprijsbesluit 1940 ( Verordeningenblad 1940, No. 237);
c. het Huurprijsuitvoeringsbesluit 1941 ( Nederlandse Staatscourant 1941, No. 236);
d. het Huurprijsbesluit Nieuwbouw 1944 ( Nederlandse Staatscourant 1944, No. 18).
Artikel 31
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 32
De navolgende voorschriften worden ingetrokken:
a. de Beschikking Delegatie aan Prijzenbureaux 1946 ( Nederlandse Staatscourant 1946, No. 114);
b. de Huurprijsuitvoeringsbeschikking 1948 ( Nederlandse Staatscourant 1947, No. 242);
c. de Huurprijsuitvoeringsbeschikking 1949 ( Nederlandse Staatscourant 1949, No. 174).
1.
Deze wet kan worden aangehaald als "Huurwet".
2.
Wij bepalen op welk tijdstip deze wet in werking treedt.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemeen
+ Hoofdstuk II. Huurprijs en overige betalingsverplichtingen
+ Hoofdstuk III. Huurcommissie
+ Hoofdstuk IV. Verzoeken aan de kantonrechter tot vaststelling van de betalingsverplichting
+ Hoofdstuk V. Huurbescherming
+ Hoofdstuk VI. Vorderingen betrekkelijk tot huur en verhuur of tot huurbescherming
+ Hoofdstuk VI A
- Hoofdstuk VII. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht