Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2003. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2003.

Artikel 33 Huurwet

Uitgebreide informatie
1.
Deze wet kan worden aangehaald als "Huurwet".
2.
Wij bepalen op welk tijdstip deze wet in werking treedt.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemeen
+ Hoofdstuk II. Huurprijs en overige betalingsverplichtingen
+ Hoofdstuk III. Huurcommissie
+ Hoofdstuk IV. Verzoeken aan de kantonrechter tot vaststelling van de betalingsverplichting
+ Hoofdstuk V. Huurbescherming
+ Hoofdstuk VI. Vorderingen betrekkelijk tot huur en verhuur of tot huurbescherming
+ Hoofdstuk VI A
- Hoofdstuk VII. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht