Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2003. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2003.

Artikel 32 Huurwet

Uitgebreide informatie
Artikel 32
De navolgende voorschriften worden ingetrokken:
a. de Beschikking Delegatie aan Prijzenbureaux 1946 ( Nederlandse Staatscourant 1946, No. 114);
b. de Huurprijsuitvoeringsbeschikking 1948 ( Nederlandse Staatscourant 1947, No. 242);
c. de Huurprijsuitvoeringsbeschikking 1949 ( Nederlandse Staatscourant 1949, No. 174).
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemeen
+ Hoofdstuk II. Huurprijs en overige betalingsverplichtingen
+ Hoofdstuk III. Huurcommissie
+ Hoofdstuk IV. Verzoeken aan de kantonrechter tot vaststelling van de betalingsverplichting
+ Hoofdstuk V. Huurbescherming
+ Hoofdstuk VI. Vorderingen betrekkelijk tot huur en verhuur of tot huurbescherming
+ Hoofdstuk VI A
- Hoofdstuk VII. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht