Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2003. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2003.

Artikel 30 Huurwet

Uitgebreide informatie
Artikel 30
De navolgende voorschriften vervallen:
a. het Huurbeschermingsbesluit 1941 ( Verordeningenblad 1941, No. 81);
b. het Huurprijsbesluit 1940 ( Verordeningenblad 1940, No. 237);
c. het Huurprijsuitvoeringsbesluit 1941 ( Nederlandse Staatscourant 1941, No. 236);
d. het Huurprijsbesluit Nieuwbouw 1944 ( Nederlandse Staatscourant 1944, No. 18).
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemeen
+ Hoofdstuk II. Huurprijs en overige betalingsverplichtingen
+ Hoofdstuk III. Huurcommissie
+ Hoofdstuk IV. Verzoeken aan de kantonrechter tot vaststelling van de betalingsverplichting
+ Hoofdstuk V. Huurbescherming
+ Hoofdstuk VI. Vorderingen betrekkelijk tot huur en verhuur of tot huurbescherming
+ Hoofdstuk VI A
- Hoofdstuk VII. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht