Artikel 15 lid 1 d 3e Gemeentewet

Uitgebreide informatie
1.
Een lid van de raad mag niet:
d. rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende:
3e. het leveren van roerende zaken anders dan om niet aan de gemeente;
Inhoudsopgave
+ Titel I. Begripsbepalingen
- Titel II. De inrichting en samenstelling van het gemeentebestuur
+ Titel III. De bevoegdheid van het gemeentebestuur
+ Titel IV. De financiën van de gemeente
+ Titel V. Aanvullende bepalingen inzake het toezicht op het gemeentebestuur
+ Titel VI
+ Titel VII. Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht