Artikel 13 lid 1 o Gemeentewet

Uitgebreide informatie
1.
Een lid van de raad is niet tevens:
o. ambtenaar, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt.
Inhoudsopgave
+ Titel I. Begripsbepalingen
- Titel II. De inrichting en samenstelling van het gemeentebestuur
+ Titel III. De bevoegdheid van het gemeentebestuur
+ Titel IV. De financiën van de gemeente
+ Titel V. Aanvullende bepalingen inzake het toezicht op het gemeentebestuur
+ Titel VI
+ Titel VII. Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht