1.
Pand- en hypotheekhouders kunnen hun recht uitoefenen, alsof er geen faillissement was.
Inhoudsopgave
- Titel I. Van faillissement
+ Titel II. Van surseance van betaling
+ Titel III. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht