2.
Door zijn verschijning neemt deze het proces over en is de gefailleerde van rechtswege buiten het geding.
Inhoudsopgave
- Titel I. Van faillissement
+ Titel II. Van surseance van betaling
+ Titel III. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht