Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2018. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 39 Comptabiliteitswet 2001

Uitgebreide informatie
1.
Onze Minister van Financiën is belast met het toezicht op de uitvoering van de begrotingen.
2.
Dit toezicht omvat mede de toetsing aan de aspecten, bedoeld in artikel 12, tweede lid.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. De begroting van het Rijk
+ Hoofdstuk II. Het begrotingsbeheer en de bedrijfsvoering van het Rijk
- Hoofdstuk III. Het toezicht van Onze Ministers
+ Hoofdstuk IV. Het liquidemiddelenbeheer en de financiering van rechtspersonen die collectieve middelen beheren
+ Hoofdstuk V. De verantwoording van het Rijk
+ Hoofdstuk VI. De accountantscontrole bij het Rijk
+ Hoofdstuk VII. De Algemene Rekenkamer
+ Hoofdstuk VIII. Comptabele noodwetgeving
+ Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht