Inleiding
Met deze circulaire informeer ik u over de pilot ‘Tussen Rijk en Onderwijs’ en vraag ik om uw medewerking. Via deze pilot krijgen 50 rijksambtenaren de kans om op vrijwillige basis de overstap te maken naar een baan als leraar op een school in het voortgezet onderwijs in de regio Den Haag. Initiatiefnemer van het project is het A+O fonds Rijk.
Inhoudsopgave
Inleiding
De pilot
Faciliteiten vanuit BZK
Faciliteiten vanuit de ministeries
Rechtspositionele aspecten
Administratieve afhandeling
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht