2. Eindejaarsuitkering
Op grond van artikel 15a, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994, heeft de burgemeester recht op een eindejaarsuitkering.
De eindejaarsuitkering is structureel vastgesteld op 0,4%. In genoemd sectoroverleg is overeengekomen de eindejaarsuitkering voor het jaar 2002 incidenteel met 0,6% te verhogen tot 1%. Daarnaast is besloten de eindejaarsuitkering 2003 incidenteel met 0,4% te verhogen tot 0,8%.
Voor burgemeesters geldt een verhoogde eindejaarsuitkering van 1,5%. Dit betekent dat voor burgemeesters in 2002 een eindejaarsuitkering geldt van 2,5% en in 2003 van 2,3%.
De verhoging van de eindejaarsuitkering werkt in verband met de terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2002 c.q. 1 januari 2003 ook door in de berekeningsgrondslag voor werkloosheidsuitkeringen of overeenkomstige uitkeringen van burgemeesters die op of ná 2 januari 2002 c.q. 2 januari 2003 het ambt hebben beëindigd.
Inhoudsopgave
1. Structurele verhoging van de bezoldiging
2. Eindejaarsuitkering
3. Modernisering van het Pensioenreglement van het ABP
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht