2.
Op het CT-document worden vermeld:
c. een of meer der volgende gegevens met betrekking tot de onder b bedoelde zaken:
4°. merken,
Inhoudsopgave
- Boek 8. Verkeersmiddelen en vervoer
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht