Artikel 10
In dit wetboek wordt onder reder verstaan de eigenaar van een zeeschip.
Inhoudsopgave
- Boek 8. Verkeersmiddelen en vervoer
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht